• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Verbouwing

De vereniging heeft van 2006 tot 2008 haar verenigingsgebouw aangepast.
Het oude gebouw kende slechts één grote repetitieruimte en één kleine lesruimte.
De vraag naar meer ruimte voor lessen en jeugdklassen, zowel voor Crescendo zelf als voor derden, kon hiermee niet worden ingevuld. Daarom is in 1998 het idee geboren om achter de bestaande bouw een uitbouw te maken bestaande uit één repetitieruimte van 40m2, twee lesruimtes van 20m2 en twee opslagruimtes (voor slagwerk en voor archief) van respectievelijk 17 en 23 m2. Na acht jaar ideëen uitwerken, geldinzamelacties houden, sponsorgelden binnen halen, subsidie en vergunning aanvragen is in Januari 2007 de bouw begonnen. Dit alles is uitgevoerd onder leiding van de bouwcommissie bestaande uit Harry van Vessum, Carel Tukker, Dick Verkuijl, Roeland Plomp, Johan Laseur en Rob van den Bosch.

Op 27 september 2008 is de uitbouw officieel geopend door burgemeester Jan de Groot.

Hieronder vind je fotoalbums van de verschillende bouwstadia: