Slagwerk

Naast individuele les is ook les in groepsverband (zie SLAGWERKGROEP) mogelijk. De lessen

worden verzorgd met een aan de leerling aangepaste lesmethode. In de slagwerkgroep leer

je samen met andere kinderen spelenderwijs alle basisbegrippen van het bespelen van een

instrument en spelen in groepsverband. De individuele lessen duren 30 minuten en er

worden 36 tot 40 lessen per jaar gegeven. Voor de tijden van de Slagwerkgroep klik hier.

Kenmerken van het Muziekonderwijs bij Crescendo zijn:

De lessen worden verzorgd door gediplomeerde docenten

De docent zorgt voor lesmateriaal. Dit is bij het lesgeld inbegrepen (groepslessen) of

worden door de docent in rekening gebracht (individuele lessen)

Lestijden worden ingeroosterd door de docent in overleg met de leerling

Alle docenten bij Crescendo hebben een VOG verklaring

Het lesgeld voor individuele les wordt gesubsidieerd door de gemeente als je lid bent

van Crescendo en jonger bent dan 18 jaar met €3,50 per les

Het lesgeld voor individuele lessen is vrijgesteld van 21% BTW als je jonger bent dan 21

jaar

De lessen vinden plaats in het verenigingsgebouw

Een slagwerkinstrument wordt verzorgd door Crescendo

Gehoorbeschermers dragen is verplicht

Het lesgeld voor het Individueel Muziekonderwijs komt bovenop de contributie voor

Crescendo (zie LIDMAATSCHAP)

Tarieven

LEEFTIJD VANAF: 7 jaar PROEFLES: Gratis LESSEN: In groepsverband geen extra leskosten (zie SLAGWERKGROEP) of individuele lessen in overleg CONTRIBUTIE: €18,00 per maand CONTACTPERSOON MUZIEKSCHOOL: Sonja Leijen (muziekschool@crescendobaarn.nl) DOCENT: Jaap Firet (groepslessen en individuele lessen)

Jaap Firet

Jaap Firet werd geboren op 16 maart 1988. Hij groeide op in De Bilt in een muzikale omgeving waar zijn passie voor muziek is ontstaan. Een muziekdocente als moeder, een zingende vader, musicerende zussen, een lidmaatschap bij de Koninklijke Biltse Harmonie, alles heeft bijgedragen aan hoe hij nu tegen muziek aan kijkt. Na de middelbare school heeft Jaap Art of Sound gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, met als specialisatie Producing. Binnen deze opleiding heeft hij geleerd over studiowerk, mixage, live sound engineering, recording techniek, maar is hij ook muziektheoretisch opgeleid. Ook het bijvak Jazz drums werd met plezier beoefend. Na het afstuderen is Jaap veel drum- en slagwerk les gaan geven bij muziekverenigingen in de regio en na een opleiding basis directie bij de Bond van Orkest dirigenten en instructeurs is hij ook slagwerkgroepen gaan dirigeren. Momenteel dirigeert hij o.a. de slagwerkgroep ORVEO in Loenen aan de Vecht, verzorgt hij de slagwerk opleidingen van de Koninklijke Biltse Harmonie en muziekvereniging de Vriendenkring in Westbroek. Sinds 2018 dirigeert Jaap ook de slagwerkgroep van muziekvereniging Crescendo uit Baarn.

Slagwerk

Naast individuele les is ook les in groepsverband (zie

SLAGWERKGROEP) mogelijk. De lessen worden verzorgd met een aan

de leerling aangepaste lesmethode. In de slagwerkgroep leer je samen

met andere kinderen spelenderwijs alle basisbegrippen van het

bespelen van een instrument en spelen in groepsverband. De

individuele lessen duren 30 minuten en er worden 36 tot 40 lessen per

jaar gegeven. Voor de tijden van de Slagwerkgroep klik hier.

Kenmerken van het Muziekonderwijs bij Crescendo zijn:

De lessen worden verzorgd door gediplomeerde docenten

De docent zorgt voor lesmateriaal. Dit is bij het lesgeld inbegrepen

(groepslessen) of worden door de docent in rekening gebracht

(individuele lessen)

Lestijden worden ingeroosterd door de docent in overleg met de

leerling

Alle docenten bij Crescendo hebben een VOG verklaring

Het lesgeld voor individuele les wordt gesubsidieerd door de

gemeente als je lid bent van Crescendo en jonger bent dan 18 jaar

met €3,50 per les

Het lesgeld voor individuele lessen is vrijgesteld van 21% BTW als

je jonger bent dan 21 jaar

De lessen vinden plaats in het verenigingsgebouw

Een slagwerkinstrument wordt verzorgd door Crescendo

Gehoorbeschermers dragen is verplicht

Het lesgeld voor het Individueel Muziekonderwijs komt bovenop

de contributie voor Crescendo (zie LIDMAATSCHAP)

Tarieven

LEEFTIJD VANAF: 7 jaar PROEFLES: Gratis LESSEN: In groepsverband geen extra leskosten (zie SLAGWERKGROEP) of individuele lessen in overleg CONTRIBUTIE: €18,00 per maand CONTACTPERSOON MUZIEKSCHOOL: Sonja Leiejn (muziekschool@crescendobaarn.nl) DOCENT: Jaap Firet (groepslessen en individuele lessen)

Jaap Firet

Jaap Firet werd geboren op 16 maart 1988. Hij groeide op in De Bilt in een muzikale omgeving waar zijn passie voor muziek is ontstaan. Een muziekdocente als moeder, een zingende vader, musicerende zussen, een lidmaatschap bij de Koninklijke Biltse Harmonie, alles heeft bijgedragen aan hoe hij nu tegen muziek aan kijkt. Na de middelbare school heeft Jaap Art of Sound gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, met als specialisatie Producing. Binnen deze opleiding heeft hij geleerd over studiowerk, mixage, live sound engineering, recording techniek, maar is hij ook muziektheoretisch opgeleid. Ook het bijvak Jazz drums werd met plezier beoefend. Na het afstuderen is Jaap veel drum- en slagwerk les gaan geven bij muziekverenigingen in de regio en na een opleiding basis directie bij de Bond van Orkest dirigenten en instructeurs is hij ook slagwerkgroepen gaan dirigeren. Momenteel dirigeert hij o.a. de slagwerkgroep ORVEO in Loenen aan de Vecht, verzorgt hij de slagwerk opleidingen van de Koninklijke Biltse Harmonie en muziekvereniging de Vriendenkring in Westbroek. Sinds 2018 dirigeert Jaap ook de slagwerkgroep van muziekvereniging Crescendo uit Baarn.
… als muziek je lief is
… als muziek je lief is