StudieOrkest

Het studieorkest biedt gevorderde leerlingen de mogelijkheid ervaring op te doen in het musiceren in groepsverband. Het instap niveau is het HaFaBra A diploma.

Het studieorkest doet mee aan de verenigingsconcerten en Brinkconcerten. Ook treden zij op bij Sherpa, zomaar ergens in Baarn, in bejaardenhuizen en wordt er elk jaar wel een festival gevonden waar aan meegedaan kan worden. De leden van het Studieorkest doen eens per jaar mee aan een ensemble avond.

REPETITIES: Donderdagavond 19.00-20.45 uur
CONTRIBUTIE: €18,00 per maand
CONTACTPERSOON: Danique Post (studieorkest@crescendobaarn.nl)
MUZIKAAL LEIDER: Bastiaan Uijl

Onderstaand filmpje geeft een leuke indruk van een donderdagavond repetitie van het studieorkest

Bastiaan Uijl

Na vele jaren in studentenorkesten klarinet te hebben gespeeld, begon Bastiaan Uijl in 2007 met zijn studie HaFa directie aan het Conservatorium van Amsterdam bij dirigent Jan Schut met als bijvakken klarinet, hoorn, zang en slagwerk. Na zijn bachelor examen behaalde hij zijn master’s degree bij Jan Cober aan het Conservatorium van Maastricht. Voor het symfonisch repertoire werd hij gecoached door dirigent Bas Pollard, en volgde masterclasses van o.a. Lucas Vis, Johan de Meij, Luc Vertommen en Jos van der Braak

Als dirigent was hij ondermeer te gast bij het militair orkest van Luxemburg, het Noord-Hollands Kamerorkest, het NHJFO en het Crea Orkest uit Amsterdam. Ook leidde hij enkele muziektheaterproducties in opdracht van Kunst Centraal te Utrecht en werkte samen met Jong Excelsior in een volledige productie van de musical ‘The Wizz’ in het Muziekgebouw aan het IJ. Tevens remplaceert Bastiaan als dirigent en repetitor bij diverse blaas- en symfonieorkesten.

Daarnaast organiseert Bastiaan eigen producties variërend van blazersensemble (onder de naam Groupe Dixx) tot symfonisch kamerorkest. Hij werkte samen met solisten als Laura Fygi (zang), Madieke Marjon (mezzosopraan), Erik Slik (tenor), Tobias Borsboom (piano), Kees van Lier en Cortijn Tonkes (acteurs).

Momenteel is Bastiaan vaste dirigent van drie orkesten: het studieorkest van muziekvereniging Crescendo Baarn, muziekvereniging O.Z.O.D. uit Tricht en de muziekvereniging Sint Radboud te Schiedam.